Ημερομηνία δημοσίευσης: 1.3.19

Piatsa Grill

Διεύθυνση: Κύρβα 36

Τηλέφωνα: 28420 25119
6985088666 (what's up), 6907747424 (WIND)

Ώρες Διανομής: 12:00 - 01:00