Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.3.19

Ο Στέλιος Μπικάκης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα

Ο Στέλιος Μπικάκης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα το Σάββατο 23 Μαρτίου.

Έναρξη 21:30

Είσοδος 5 ευρώ