Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.6.19

Ο Γιώργος Μανωλάκης στα «Πεζούλια» στο Σελάκανο την Παρασκευή 28 Ιουνίου

Ο Γιώργος Μανωλάκης θα είναι στα «Πεζούλια» στο Σελάκανο την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Έναρξη 21:30