Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.8.19

Συζήτηση – παρουσίαση για τις περιπτώσεις πολιτιστικής ανάπτυξης Ιεράπετρας και Καβουσίου

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου Μάιος 2018 «Ιεράπετρα, – 35ος Παράλληλος, Καλές πρακτικές Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος» προσκαλεί στην ανοιχτή συζήτηση – παρουσίαση που θα γίνει το Σαββάτο 17 Αυγούστου 2019 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Θέμα της παρουσίασης: Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών, αποτελεσμάτων και συζήτηση, για τις περιπτώσεις πολιτιστικής ανάπτυξης,

α. «Παλιά πόλη της Ιεράπετρας»

β. «Περιοχής Καβουσίου Δήμου Ιεράπετρας»

από τους ομότιμους Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Τζώνο και Ματούλα Σκαλτσά.

Η εκδήλωση είναι συνέχεια του Γ’ Συνεδρίου (Μάιος 2018) με θέμα: «Ιεράπετρα – 35ος Παράλληλος. Η Νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Καλές Πρακτικές Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος. Μελέτη περίπτωσης η πόλη της Ιεράπετρας»