Ημερομηνία δημοσίευσης: 5.2.20

Σχολές γονέων από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» διοργανώνει και φέτος Σχολές Γονέων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται δωρεάν και απευθύνεται στους γονείς των παιδιών των παιδικών σταθμών.

Στόχος των Σχολών Γονέων είναι η υποστήριξη των γονέων στο σύνθετο και πολύπλοκο ρόλο τους δεδομένων των δύσκολων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που βιώνει η οικογένεια σήμερα, η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και γενικότερα η διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα στοχεύει:

Στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και της επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο.

Στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους.

Στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων των γονέων, όπως αυτές της εν συναίσθησης και της ενθάρρυνσης, με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία γονέα-παιδιού και την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και συμπεριφορών των παιδιών.

Στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων ως προς κάποια ειδικά θέματα (π.χ., μαθησιακές δυσκολίες, κατάλληλη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαζύγιο).

Η δράση «Σχολές Γονέων» για τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς, με την καθοδήγηση της ψυχολόγου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο του Προγράμματός του.

Η δράση επαναλαμβάνεται το αμέσως επόμενο διάστημα με την επόμενη ομάδα γονέων που θα δηλώσει συμμετοχή.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να παραλαμβάνονται και να κατατίθενται μέχρι 15 Φεβρουαρίου τους Παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».